Accesstrade.vn

Search Engine Optimization
Loading...
April, 28 2022 07:30:29 PM
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
0%

Title Tag

Trang chủ - ACCESSTRADE Việt Nam
Length: 32 character(s)

Meta Description

Giải pháp tăng trưởng bằng Affiliate Marketing theo hiệu quả chuyển đổi CPA (CPS, CPL, CPQL...)
Length: 95 character(s)

Meta Keywords

No Keywords

Headings

<H1><H2><H3><H4><H5><H6>
22015700
<H1> Trang chủ </H1>
<H1> HỆ SINH THÁI ACCESSTRADE </H1>
<H2> Tăng trưởng cho Advertiser - Thu nhập cho Publisher </H2>
<H2> Dành cho Nhãn Hàng (Advertiser) </H2>
<H2> Dành cho Cộng Tác Viên (Publisher) </H2>
<H2> Vì Sao Nên Chọn ACCESSTRADE </H2>
<H2> Được Tin Tưởng Bởi Hơn 1.000 Nhãn Hàng Thuộc Đa Lĩnh Vực </H2>
<H2> MMA SMARTIES™ VIETNAM AWARDS 2021 </H2>
<H2> Tin Tức & Sự Kiện Nổi Bật </H2>
<H2> Digital Growth Summit 2021 </H2>
<H2> Dấu ấn ACCESS D2C tại Lễ trao giải Sao Khuê 2022 </H2>
<H2> CÁC “SẢN PHẨM DỄ CHỐT – HỐT THƯỞNG ĐÓN HÈ” LÀ GÌ? </H2>
<H2> [BREAKING] ACCESS D2C đạt giải thưởng Giải pháp Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông số tốt nhất 2022 </H2>
<H2> Ra mắt Affiliate Magazine ACCESSTRADE số 01 </H2>
<H2> Trở thành Publisher hôm nay, nhận ngay 100k về ví </H2>
<H2> KOC Việt Nam – Sân chơi chính thức và đầu tiên cho các KOC </H2>
<H2> Login to your account </H2>
<H2> Reset Password </H2>
<H2> PUBLISHERKIẾM TIỀN ONLINE </H2>
<H2> ADVERTISERTƯ VẤN DOANH NGHIỆP </H2>
<H2> Answers </H2>
<H2> Account Activation </H2>
<H3> ACCESSTRADE </H3>
<H3> ACCESSTRADE </H3>
<H3> Bán hàng đa kênh - Tiếp cận đa điểm </H3>
<H3> ACCESS AFFILIATE </H3>
<H3> ACCESS MOBILE </H3>
<H3> ACCESS D2C </H3>
<H3> ACCESS KOC </H3>
<H3> Thu nhập của bạn - Sứ mệnh chúng tôi </H3>
<H3> ACCESS AFFILIATE </H3>
<H3> ACCESS D2C </H3>
<H3> ACCESS KOC </H3>
<H3> ACCESSTRADE được vinh danh tại MMA SMARTIES AWARDS 2021 </H3>
<H3> Accesstrade vào top 3 nền tảng Mobile App Marketing tốt nhất Việt Nam </H3>
<H3> Dấu ấn ACCESS D2C tại Lễ trao giải Sao Khuê 2022 </H3>
<H3> CÁC “SẢN PHẨM DỄ CHỐT – HỐT THƯỞNG ĐÓN HÈ” LÀ GÌ? </H3>
<H4> Kết Nối Để Thành Công Cùng </H4>
<H4> Thu Nhập Bền Vững Cùng </H4>
<H4> vnexpress.net </H4>
<H4> brandsvietnam.com </H4>
<H4> cafef.vn </H4>
<H4> doanhnhansaigon.vn </H4>
<H4> dantri.com.vn </H4>

Google Preview

Trang chủ - ACCESSTRADE Việt Nam

accesstrade.vn/

Giải pháp tăng trưởng bằng Affiliate Marketing theo hiệu quả chuyển đổi CPA (CPS, CPL, CPQL...)


Alt Attribute

We found 92 images on this web page
False66 ALT attributes are empty or missing.

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201000%20556'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/logo-at-new-2021-square-01.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201024%20583'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/10/imgpsh_fullsize_anim-1-e1623508623688-1024x583-min.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/affliliate.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/cpr__1_-removebg-preview.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/d2c__1_-removebg-preview.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/koc__1_-removebg-preview.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/affliliate.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/d2c__1_-removebg-preview.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20420%20420'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/koc__1_-removebg-preview.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20133%20143'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/skincare-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20140%20151'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/medicine-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20151%20143'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/dress-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20140%20140'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/electronics-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20172%20132'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/education-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20121%20122'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/around-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20122%20122'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/bank-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20121%20110'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/01/online-shopping-1.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20207%20204'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/chung-toi-duoc-tin-tuong-.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201863%201854'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/01/Smarties-2021.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20792%20756'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/01/Top3-app-marketing.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201200%201200'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/sao-khue-1.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201200%20900'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/1200x900.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201200%201200'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/sao-khue-1.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201200%20900'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/1200x900.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201200%20900'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/1200x900-d2c-1-sao-khue.jpg
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202560%201463'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/Banner-8.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202560%201463'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2022/04/Banner-6.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201000%20556'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2021/05/logo-at-new-2021-square-01.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2027%2027'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/vn.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2027%2027'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/jp.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2027%2027'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/id.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%2027%2027'%3E%3C/svg%3E
https://beta-home.accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/th.png
data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20227'%3E%3C/svg%3E
https://accesstrade.vn/wp-content/uploads/2020/07/logoSaleNoti.png

Keywords Cloud

 • access29
 • accesstrade17
 • giải13
 • hàng10
 • thêm10
 • pháp10
 • marketing10
 • publisher9
 • hệ9
 • affiliate9
 • với8
 • tảng8
 • nhập8
 • mobile7
 • advertiser7

Keyword Consistency

KeywordsFreqTitleDesc<H>
access29TrueFalseTrue
accesstrade17TrueFalseTrue
giải13FalseTrueTrue
hàng10FalseFalseTrue
thêm10FalseFalseFalse
pháp10FalseTrueTrue
marketing10FalseTrueTrue
publisher9FalseFalseTrue
hệ9FalseFalseFalse
affiliate9FalseTrueTrue
với8FalseFalseFalse
tảng8FalseFalseTrue
nhập8FalseFalseTrue
mobile7FalseFalseTrue
advertiser7FalseFalseTrue

Text/HTML Ratio

HTML to Text Ratio is: 3.01%

Text content size8955 bytes
Total HTML size297857 bytes

GZIP compression

Wow! It's GZIP Enabled.
True Your webpage is compressed from 291 KB to 65 KB (77.7 % size savings)

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

IP Canonicalization

No your domain IP 188.166.213.165 does not redirect to accesstrade.vn

In-Page Links

We found a total of 59 links including both internal & external links of your site

AnchorTypeFollow
https://accesstrade.vnInternal LinksNofollow
Tổng Quan Cho PublisherInternal LinksDofollow
ACCESS AFFILIATE | PublisherInternal LinksDofollow
ACCESS KOC | PublisherInternal LinksDofollow
ACCESS D2C | PublisherInternal LinksDofollow
Publisher IQInternal LinksDofollow
Chính Sách PublisherInternal LinksDofollow
Tổng Quan Cho AdvertiserInternal LinksDofollow
ACCESS AFFILIATE | AdvertiserInternal LinksDofollow
ACCESS MOBILE | AdvertiserInternal LinksDofollow
ACCESS D2C | AdvertiserInternal LinksDofollow
ACCESS KOC | AdvertiserInternal LinksDofollow
Advertiser IQInternal LinksDofollow
ACCESSTRADE BlogInternal LinksDofollow
Tin Tức & Sự KiệnInternal LinksDofollow
Kho Tài NguyênInternal LinksDofollow
Giới ThiệuInternal LinksDofollow
Tuyển DụngInternal LinksDofollow
Liên HệInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-affiliate-advertiserInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-mobile-advertiserInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-d2c-advertiserInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-koc-advertiserInternal LinksDofollow
kiếm tiền onlineInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-affiliate-publisherInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-d2c-publisherInternal LinksDofollow
https://www.accesstrade.vn/access-koc-publisherInternal LinksDofollow
https://accesstrade.vn/access-d2c-sao-khue-2022/Internal LinksDofollow
https://accesstrade.vn/cac-san-pham-de-chot-hot-thuong-don-he-la-gi/Internal LinksDofollow
https://accesstrade.vn/access-d2c-dat-sao-khue-2022/Internal LinksNofollow
https://accesstrade.vn/ra-mat-affiliate-magazine-accesstrade-so-01/Internal LinksNofollow
https://accesstrade.vn/tro-thanh-publisher-hom-nay-nhan-ngay-100k-ve-vi/Internal LinksNofollow
https://accesstrade.vn/cuoc-thi-koc-viet-nam/Internal LinksNofollow
Xem thêmInternal LinksDofollow
098 111 3588Internal LinksDofollow
028 3970 0359Internal LinksDofollow
Nhà Cung Cấp liên hệ hợp tác: 0868 941 068Internal LinksDofollow
Liên hệInternal LinksDofollow
logoutInternal LinksDofollow
Học Viện AcademyExternal LinksDofollow
Đăng NhậpExternal LinksNofollow
ĐĂNG KÝ NGAYExternal LinksDofollow
ĐĂNG KÝ NGAYExternal LinksDofollow
vnexpress.netExternal LinksDofollow
brandsvietnam.comExternal LinksDofollow
cafef.vnExternal LinksDofollow
doanhnhansaigon.vnExternal LinksDofollow
dantri.com.vnExternal LinksDofollow
http://online.gov.vn/Home/WebDetails/72635External LinksNofollow
Điều khoản sử dụngExternal LinksDofollow
FacebookExternal LinksNofollow
TwitterExternal LinksNofollow
YoutubeExternal LinksDofollow
ĐĂNG KÝExternal LinksNofollow

XML Sitemap

Good, you have XML Sitemap file!
http://accesstrade.vn/sitemap.xml

Robots.txt

Good, you have Robots.txt file!
http://accesstrade.vn/robots.txt

URL Rewrite

Warning! We have detected parameters in a massive number of URLs

Underscores in the URLs

Oh no, you are using underscores (these_are_underscores) in your URLs

Embedded Objects

Perfect, no embedded objects has been detected on this page

Iframe

Oh no, iframe content has been detected on this page

Domain Registration

Exactly how many years and months

Domain Age: Not Available

Created Date: Not Available

Updated Date: Not Available

Expiry Date: Not Available

WHOIS Data

WhoIs domain information can help you determine the proper administrator, billing and technical
contact information.

Error: No appropriate Whois server found for accesstrade.vn domain!

Mobile Friendliness

Oh No! This page is not mobile-friendly.
Your mobile friendly score is 0/100

Mobile View

Accesstrade.vn Mobile Screenshot

Mobile Compatibility

Bad, embedded objects detected.

URL

http://accesstrade.vn
Length: 11 characters

Favicon

Accesstrade.vn Favicon Great, your website has a favicon.

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Page Size

291 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

Load Time

2.35 second(s)

Language

Good, you have declared your language
Declared Language: Vietnamese

Domain Availability

Domains (TLD)Status
accesstrade.comAlready Registered
accesstrade.netAlready Registered
accesstrade.orgAlready Registered
accesstrade.bizAlready Registered
accesstrade.ioAlready Registered

Typo Availability

Domains (TLD)Status
acestrade.vnQuery Failed
qccesstrade.vnQuery Failed
wccesstrade.vnQuery Failed
zccesstrade.vnQuery Failed
xccesstrade.vnQuery Failed

Email Privacy

Email address has been found in plain text!

Safe Browsing

The website is not blacklisted and looks safe to use.

Server IP

Server IPServer LocationService Provider
188.166.213.165SingaporeDigitalOcean

Speed Tips

Tips for authoring fast-loading HTML pages:

False Too bad, your website has too many CSS files.

False Too bad, your website has too many JavaScript files.

True Perfect, your website doesn't use nested tables.

False Too bad, your website is using inline styles.

Analytics

Perfect, We detect an analytics tool installed on this website.

W3C Validity

W3C not validated

Doc Type

Your Web Page doctype is HTML 5

Encoding

Great, language/character encoding is specified: UTF-8

Indexed Pages

Indexed pages in search engines

39 Page(s)

Backlinks Counter

Number of backlinks to your website

448 Backlink(s)

Social Data

Your social media status
Estimated Worth

$266,988 USD

Traffic Rank

8,374th most visited website in the World.

Visitors Localization

Your website is popular on following countries:

CountriesPercent of Visitors
Vietnam93.6%
United States1.9%
India0.6%


 

Try New Site