Ut.ac.ir

Search Engine Optimization
Loading...
April, 30 2022 02:47:39 PM
Passed
0%
To Improve
0%
Errors
0%
0%

Title Tag

دانشگاه تهران
Length: 13 character(s)

Meta Description

No Description
Length: 0 character(s)

Meta Keywords

No Keywords

Headings

<H1><H2><H3><H4><H5><H6>
061412900
<H2> مرکز توسعه رهبران کسب‌وکار در دانشگاه تهران راه‌اندازی می‌شود/ کلنگ ساختمان مرکز با حضور رئیس دانشگاه تهران به زمین زده شد </H2>
<H2> شرایط ارائه خدمات درمانی و دندانپزشکی و بیمه ای به دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی </H2>
<H2> هفتمین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه تهران </H2>
<H2> اطلاعیه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره دکتری (PH.D) سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ </H2>
<H2> فراخوان نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران </H2>
<H2> جشنواره آموزش دانشگاه تهران به ایستگاه نهم رسید </H2>
<H3> دستیابی به دانش فنی تولید سوزن‌های لقاح مصنوعی توسط متخصصان ایرانی/ کیت تشخیصی اصلی در حوزه درمان‌های ناباروری تولید شد </H3>
<H3> تألیف دانشیار دانشگاه تهران درباره «بهره‌برداری انرژی حرارتی چاه‌های نفت و گاز رهاشده» توسط الزویر چاپ شد </H3>
<H3> کنترل هوشمند به کمک فرآیند دارورسانی موضعی یک تومور شایع در کودکان آمد </H3>
<H3> ربات تعمیرکار ویژه تعمیر خطوط زیرزمین بدون حفاری ساخته شد </H3>
<H3> ماشین برداشت چند منظوره گیاهان دارویی برگی و سبزی در دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد </H3>
<H3> طرح تحقیقاتی احراز هویت از راه دور با تشخیص چهره و تشخیص زنده‌ بودن تصویر اجرا شد </H3>
<H3> ساخت مواد پایدار مورد نیاز در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت با استفاده از پوسته صدف دریای خزر </H3>
<H3> دستگاه سورتر هوشمند پسته طراحی و ساخته شد </H3>
<H3> نمايه آموزشی دانشگاه </H3>
<H3> نمايه آموزشی دانشگاه </H3>
<H3> پایان‌نامه‌ها </H3>
<H3> زندگی دانشجویی </H3>
<H3> درباره دانشگاه تهران </H3>
<H3> اطلاعات تماس </H3>
<H4> دانشکدگان فنی </H4>
<H4> دانشکدگان علوم </H4>
<H4> دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی </H4>
<H4> دانشکدگان ابوریحان </H4>
<H4> دانشکدگان هنرهای زیبا </H4>
<H4> دانشکدگان فارابی </H4>
<H4> پردیس های منطقه‌ای </H4>
<H4> علوم انسانی </H4>
<H4> علوم اجتماعی و رفتاری </H4>
<H4> دانشکده دامپزشکی </H4>
<H4> دانشکده علوم و فنون نوین </H4>
<H4> مراکز پژوهش و تحقیقاتی </H4>
<H4> مؤسسات آموزشی و پژوهشکده‌ها </H4>
<H4> کرسی‌های یونسکو </H4>
<H4> قطب‌های علمی </H4>
<H4> سایر مراکز و مؤسسات </H4>
<H4> آشنایی با دانشگاه تهران </H4>
<H4> اسناد بالادستی و برنامه‌‌های راهبردی دانشگاه تهران </H4>
<H4> ساختار سازمانی </H4>
<H4> ریاست دانشگاه </H4>
<H4> مؤسسات و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی </H4>
<H4> مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر </H4>
<H4> مؤسسه مطالعات حقوق عمومی </H4>
<H4> مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی </H4>
<H4> مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی </H4>
<H4> مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی </H4>
<H4> مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی </H4>
<H4> مؤسسه باستان‌شناسی </H4>
<H4> مؤسسه حقوق تطبیقی </H4>
<H4> مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا </H4>
<H4> مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و آموزش زبان فارسی </H4>
<H4> مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی </H4>
<H4> مؤسسه جغرافیا </H4>
<H4> مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی </H4>
<H4> مرکز مطالعات و تحقیقات زنان </H4>
<H4> پژوهشکده تاریخ علم </H4>
<H4> پژوهشکده زبان ملل </H4>
<H4> آزمایشگاه نانوبیوالکترونیک </H4>
<H4> مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی </H4>
<H4> پژوهشکده فناوری‌های همگرا </H4>
<H4> مرکز پژوهشی مشخصه‌یابی پیشرفته </H4>
<H4> انستیتو مهندسی نفت </H4>
<H4> دستاوردهای پژوهــشی دانــشگاه </H4>
<H4> فعالیت های پژوهشی دانشگاه </H4>
<H4> دانشکدگان و دانشکده‌‌ها </H4>
<H4> دانشکده مطالعات جهان </H4>
<H4> دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی </H4>
<H4> پردیس بین‌المللی ارس </H4>
<H4> دانشکده علوم و فنون نوین </H4>
<H4> پردیس البرز </H4>
<H4> دانشکده مدیریت </H4>
<H4> پردیس بین‌المللی کیش </H4>
<H4> دانشکده کارآفرینی </H4>
<H4> دانشکدگان فارابی </H4>
<H4> دانشکده علوم اجتماعی </H4>
<H4> دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی </H4>
<H4> دانشکده دامپزشکی </H4>
<H4> دانشکده جغرافیا </H4>
<H4> دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی </H4>
<H4> دانشکده الهیات و معارف اسلامی </H4>
<H4> دانشکده ادبیات و علوم انسانی </H4>
<H4> دانشکدگان ابوریحان </H4>
<H4> دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی </H4>
<H4> دانشکدگان فنی </H4>
<H4> دانشکده اقتصاد </H4>
<H4> دانشکدگان هنرهای زیبا </H4>
<H4> دانشکدگان علوم </H4>
<H4> دانشکده حقوق و علوم سیاسی </H4>
<H4> پذیرش کارشناسی </H4>
<H4> پذیرش کارشناسی ارشد </H4>
<H4> پذیرش دکتری </H4>
<H4> آموزش‌های آزاد </H4>
<H4> آموزش‌های الکترونیکی </H4>
<H4> دریافت فایل تقویم آموزشی </H4>
<H4> دریافت فایل تقویم آموزشی </H4>
<H4> رشته‌های تحصیلی </H4>
<H4> فرهنگی، اجتماعی، ورزشی </H4>
<H4> مرکز مشاوره </H4>
<H4> بهداشت و درمان </H4>
<H4> خوابگاه‌های دانشجویی </H4>
<H4> نشریات علمی دانشگاه </H4>
<H4> نشریات علمی </H4>
<H4> نشریات دانشجویی </H4>
<H4> نشریات خبری </H4>
<H4> وقایع تاریخی دانشگاه </H4>
<H4> افتتاح دانشکده مطالعات جهان (۱۳۸۷) </H4>
<H4> تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)، امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه سن جوزف ... </H4>
<H4> نسخه آنلاین لغت‌نامه دهخدا </H4>
<H4> تور مجازی دانشکدگان فنی </H4>
<H4> آشنایی با دانشگاه تهران </H4>
<H4> جهاد علمی </H4>
<H4> مسئولیت اجتماعی </H4>
<H4> مدیریت سبز </H4>
<H4> مشاهیر دانشگاه </H4>
<H4> کارولوکس </H4>
<H4> احمد حامی </H4>
<H4> محمود منصور </H4>
<H4> عباس زریاب خویی </H4>
<H4> احمد میتن دفتری </H4>
<H4> غلام‌عباس دواچی </H4>
<H4> جلیل تجلیل </H4>
<H4> احمد بهمنیار </H4>
<H4> هوشنگ نظامی </H4>
<H4> عباس اقبال آشتیانی </H4>
<H4> علی رواقی </H4>
<H4> بدرالزمان قریب </H4>
<H4> عباس حری </H4>
<H4> مهدی محقق </H4>
<H4> صادق رضا‌زاده شفق </H4>
<H4> یوسف میرایروانی </H4>
<H4> نورالله کسایی </H4>
<H4> آذرتاش آذرنوش </H4>
<H4> سید فخرالدین شادمان </H4>
<H4> محمدقلی نادعلیان </H4>
<H4> مرتضی ممیز </H4>
<H4> ابراهیم نعمت‌اللهی </H4>
<H4> سید محمود حسابی </H4>
<H4> باقر قدیری اصل </H4>
<H4> </H4>
<H4> مؤسسه انتشارات دانشگاه </H4>
<H4> پایگاه نشریات الکترونیکی </H4>
<H4> بنیاد‌های دانشگاه </H4>
<H4> کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه </H4>
<H4> مرکز آموزش‌های الکترونیکی </H4>
<H4> مرکز آموزش‌های حرفه‌ای مدیران و کارکنان </H4>
<H4> پیوندها </H4>
<H4> قطب‌های علمی </H4>
<H4> پارک علم و فناوری </H4>
<H4> ساختار و مراکز دانشگاه </H4>

Google Preview

دانشگاه تهران

ut.ac.ir/

No Description


Alt Attribute

We found 131 images on this web page
False5 ALT attributes are empty or missing.

/images/www/fa/gallery/home-slider-image/2021/1638594861-televition-internet-3.jpg
/images/www/fa/gallery/original/2021/1636296294-.jpg
/images/www/fa/gallery/original/2022/1641275930-tv-ut.jpg
/images/www/fa/gallery/original/2022/1644737707-1642501560-48.jpg
https://ut.ac.ir/fa/contactus/convert-string-to-image?id=8&color=white

Keywords Cloud

 • علوم48
 • علوم‌47
 • طبیعی43
 • دانشکده40
 • دانشگاه39
 • مطالعات32
 • -دانشکده26
 • بین25
 • منابع24
 • در24
 • جهان23
 • ومنابع22
 • مدیریت21
 • المللی20
 • مرکز20

Keyword Consistency

KeywordsFreqTitleDesc<H>
علوم48FalseFalseTrue
علوم‌47FalseFalseFalse
طبیعی43FalseFalseTrue
دانشکده40FalseFalseTrue
دانشگاه39TrueFalseTrue
مطالعات32FalseFalseTrue
-دانشکده26FalseFalseFalse
بین25FalseFalseTrue
منابع24FalseFalseTrue
در24FalseFalseTrue
جهان23FalseFalseTrue
ومنابع22FalseFalseFalse
مدیریت21FalseFalseTrue
المللی20FalseFalseTrue
مرکز20FalseFalseTrue

Text/HTML Ratio

HTML to Text Ratio is: 16.93%

Text content size48968 bytes
Total HTML size289181 bytes

GZIP compression

Wow! It's GZIP Enabled.
True Your webpage is compressed from 282 KB to 36 KB (87.2 % size savings)

WWW Resolve

Great, a redirect is in place to redirect traffic from your non-preferred domain.

IP Canonicalization

Yes your domain IP 80.66.177.54 redirected to ut.ac.ir

In-Page Links

We found a total of 256 links including both internal & external links of your site

AnchorTypeFollow
تماس با ماInternal LinksDofollow
EnglishInternal LinksDofollow
مسئولیت اجتماعیInternal LinksDofollow
مدیریت سبزInternal LinksDofollow
دسترسی آزاد به اطلاعاتInternal LinksDofollow
حامیان دانشگاهInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/faInternal LinksDofollow
آموزشInternal LinksDofollow
معاونت پژوهش و فناوریInternal LinksDofollow
دانشکدگان فنیInternal LinksDofollow
دانشکدگان علومInternal LinksDofollow
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعیInternal LinksDofollow
دانشکدگان ابوریحانInternal LinksDofollow
دانشکدگان هنرهای زیباInternal LinksDofollow
دانشکدگان فارابیInternal LinksDofollow
پردیس های منطقه‌ایInternal LinksDofollow
علوم انسانیInternal LinksDofollow
علوم اجتماعی و رفتاریInternal LinksDofollow
مراکز پژوهش و تحقیقاتیInternal LinksDofollow
مؤسسات آموزشی و پژوهشکده‌هاInternal LinksDofollow
کرسی‌های یونسکوInternal LinksDofollow
درباره کرسی‌های یونسکوInternal LinksDofollow
شرایط ایجاد کرسی‌های یونسکوInternal LinksDofollow
فهرست کرسی‌های یونسکو در دانشگاهInternal LinksDofollow
قطب‌های علمیInternal LinksDofollow
آیین‌نامه تشکیل قطب‌ علمیInternal LinksDofollow
فهرست قطب‌های علمی دانشگاهInternal LinksDofollow
سایر مراکز و مؤسساتInternal LinksDofollow
آشنایی با دانشگاه تهرانInternal LinksDofollow
تاریخچهInternal LinksDofollow
جاذبه‌های دانشگاهInternal LinksDofollow
اسناد بالادستی و برنامه‌‌های راهبردی دانشگاه تهرانInternal LinksDofollow
سند نقشه جامع علمی کشورInternal LinksDofollow
سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایرانInternal LinksDofollow
برنامه پیشنهادی تفصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریInternal LinksDofollow
ساختار سازمانیInternal LinksDofollow
معاونت آموزشیInternal LinksDofollow
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابعInternal LinksDofollow
ریاست دانشگاهInternal LinksDofollow
رئیس دانشگاهInternal LinksDofollow
هیات امناءInternal LinksDofollow
هیأت رئیسهInternal LinksDofollow
خدمات کاربرانInternal LinksDofollow
اعضای هیأت علمیInternal LinksDofollow
دانشجویانInternal LinksDofollow
دانش‌آموختگانInternal LinksDofollow
کارکنانInternal LinksDofollow
آرشیوInternal LinksDofollow
آرشیوInternal LinksDofollow
آرشیوInternal LinksDofollow
دستاوردهای پژوهــشی دانــشگاهInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/240/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/239/%D8%AA%D8%A3%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/238/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/228/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/226/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/225/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/224/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/achievement/223/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AFInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/file/download/download/1644234462-2-23-.pdfInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4418Internal LinksDofollow
افتتاح دانشکده مطالعات جهان (۱۳۸۷)Internal LinksDofollow
تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)، امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه تهران و دانشگاه سن جوزف ...Internal LinksDofollow
بیشتر...Internal LinksDofollow
روزشمار تاریخی دانشگاه تهران ویژه سال ۱۴۰۱حجم فایل‌ : ۹~ مگابایتInternal LinksDofollow
جاذبه‌ها دانشگاهInternal LinksDofollow
تاریخچهInternal LinksDofollow
سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهرانInternal LinksDofollow
سند چشم‌انداز دانشگاهInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/9152Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/7057/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8CInternal LinksDofollow
مشاهیر دانشگاهInternal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4145Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3972Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4164Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4014Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4146Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3996Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3959Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3949Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4187Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3855Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4009Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4098Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3977Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4151Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4006Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4168Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4122Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3562Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4056Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4178Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4163Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4188Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/3979Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/4097Internal LinksDofollow
http://ut.ac.ir/fa/contactus?recipientId=14Internal LinksDofollow
https://ut.ac.ir/fa/page/1135Internal LinksDofollow
http://ut.ac.ir/fa/linkInternal LinksDofollow
http://ut.ac.ir/fa/page/168Internal LinksDofollow
ریاست دانشگاهInternal LinksDofollow
معاونت دانشجوییInternal LinksDofollow
معاونت بین‌المللInternal LinksDofollow
معاونت پژوهش و فناوریInternal LinksDofollow
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابعInternal LinksDofollow
مرکز حوزه ریاست و روابط عمومیInternal LinksDofollow
http://ut.ac.ir/Internal LinksDofollow
پایگاه خبری - تحلیلیExternal LinksDofollow
معاونت آموزشیExternal LinksDofollow
مؤسسه انتشاراتExternal LinksDofollow
سامانه مدیریت رویدادهای علمی-پژوهشیExternal LinksDofollow
کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمیExternal LinksDofollow
منابع اطلاعات علمیExternal LinksDofollow
پایگاه نشریات الکترونیکیExternal LinksDofollow
دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریExternal LinksDofollow
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابعExternal LinksDofollow
معاونت آموزشیExternal LinksDofollow
معاونت بین‌المللExternal LinksDofollow
معاونت پژوهش و فناوریExternal LinksDofollow
معاونت دانشجوییExternal LinksDofollow
اداره کل امور دانشجوییExternal LinksDofollow
اداره کل خوابگاه‌‌هاExternal LinksDofollow
اداره کل بهداشت و درمانExternal LinksDofollow
مرکز مشاورهExternal LinksDofollow
دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویانExternal LinksDofollow
معاونت فرهنگیExternal LinksDofollow
اداره کل تربیت بدنیExternal LinksDofollow
اداره کل امور شاهد و ایثارگرExternal LinksDofollow
معاونت فناوری‌های دیجیتالیExternal LinksDofollow
دانشکده علوم مهندسیExternal LinksDofollow
دانشکده فنی فومنExternal LinksDofollow
دانشکده فنی کاسپینExternal LinksDofollow
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوترExternal LinksDofollow
دانشکده زمین‌شناسیExternal LinksDofollow
دانشکده زیست‌شناسیExternal LinksDofollow
دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیExternal LinksDofollow
دانشکده علوم و مهندسی کشاورزیExternal LinksDofollow
دانشکده منابع طبیعیExternal LinksDofollow
گروه باغبانیExternal LinksDofollow
گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهیExternal LinksDofollow
گروه علوم دام و طیورExternal LinksDofollow
دانشکده معماریExternal LinksDofollow
دانشکده شهرسازیExternal LinksDofollow
دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیExternal LinksDofollow
دانشکده الهیاتExternal LinksDofollow
دانشکده حقوقExternal LinksDofollow
دانشکده مدیریت و حسابداریExternal LinksDofollow
پردیس البرزExternal LinksDofollow
پردیس بین المللی ارسExternal LinksDofollow
پردیس بین المللی کیشExternal LinksDofollow
دانشکده ادبیات و علوم انسانیExternal LinksDofollow
دانشکده الهیات و معارف اسلامیExternal LinksDofollow
دانشکده حقوق و علوم سیاسیExternal LinksDofollow
دانشکده اقتصادExternal LinksDofollow
دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشیExternal LinksDofollow
دانشکده جغرافیاExternal LinksDofollow
دانشکده دامپزشکیExternal LinksDofollow
دانشکده علوم و فنون نوینExternal LinksDofollow
مرکز پژوهشی مشخصه‌یابی پیشرفتهExternal LinksDofollow
مرکز پژوهش‌های کاربردی مدیریتExternal LinksDofollow
مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابانExternal LinksDofollow
مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسیExternal LinksDofollow
مؤسسه ژئوفیزیکExternal LinksDofollow
مؤسسه جغرافیاExternal LinksDofollow
مرکز آموزش‌های الکترونیکیExternal LinksDofollow
پارک علم و فناوری دانشگاهExternal LinksDofollow
مرکز فناوری اطلاعاتExternal LinksDofollow
برنامه پنج ساله دوم دانشگاهExternal LinksDofollow
https://news.ut.ac.ir/fa/news/27322External LinksDofollow
https://news.ut.ac.ir/fa/news/27303External LinksDofollow
https://utf.ut.ac.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%81%db%8c%d9%86/External LinksDofollow
https://news.ut.ac.ir/fa/news/27131External LinksDofollow
https://news.ut.ac.ir/fa/news/27030External LinksDofollow
https://news.ut.ac.ir/fa/news/26107External LinksDofollow
https://tv.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://riculart.ut.ac.ir/mainExternal LinksDofollow
https://ipls.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://cpps.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://riemp.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://lawpol.ut.ac.ir/-/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8CExternal LinksDofollow
https://pei.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://archaeology.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://complaw.ut.ac.ir/fa/External LinksDofollow
http://inaes.ut.ac.ir/rtl/Default2.aspxExternal LinksDofollow
https://dehkhoda.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://cces.ut.ac.ir/mainpageExternal LinksDofollow
https://igut.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://isr.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://cws.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://utihs.ut.ac.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8CExternal LinksDofollow
https://recellt.ut.ac.ir/fa/first-page/External LinksDofollow
http://nbel.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://economics.ut.ac.ir/iderutExternal LinksDofollow
http://utnbic.ir/External LinksDofollow
https://amci.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://ipe.ut.ac.ir/Persian/StaffR/AHEMExternal LinksDofollow
https://admission.ut.ac.ir/enExternal LinksDofollow
https://fws.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://ffll.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://aras.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://fnst.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://alborz.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://management.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://kish.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://ent.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://farabi.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://social.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://psyedu.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://vetmed.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://geography.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://sport.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://ftis.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://literature.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://abu.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://utcan.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://eng.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://economics.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://finearts.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://science.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://lawpol.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://academics.ut.ac.ir/fa/page/839External LinksDofollow
https://academics.ut.ac.ir/fa/page/840External LinksDofollow
https://academics.ut.ac.ir/fa/page/841External LinksDofollow
http://academics.ut.ac.ir/fa/page/1299External LinksDofollow
https://utec.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://tusca.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://counseling.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://his.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://stdpub.ut.ac.irExternal LinksDofollow
https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionaryExternal LinksDofollow
http://irpano.ir/ap/uni/ut/fani/Intro/External LinksDofollow
https://erp.msrt.ir/HermesExternal LinksDofollow
https://feedback.ut.ac.ir/faExternal LinksDofollow
https://press.ut.ac.ir/External LinksDofollow
http://journals.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://library.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://stc.ut.ac.ir/External LinksDofollow
https://stp.ut.ac.ir/External LinksDofollow
مرکز توسعه و سرمایه گذاریExternal LinksDofollow
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهرانExternal LinksDofollow
اداره کل امور خوابگاه‌هاExternal LinksDofollow
اداره کل منابع انسانیExternal LinksDofollow
اداره کل امور حقوقیExternal LinksDofollow
اداره کل حسابرسی داخلیExternal LinksDofollow
اداره کل امور رفاه و سلامت کارکنانExternal LinksDofollow
اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهرانExternal LinksDofollow
مرکز فناوری اطلاعاتExternal LinksDofollow
https://twitter.com/ut_newslineExternal LinksDofollow
https://www.linkedin.com/company/ut-newslineExternal LinksDofollow
https://www.instagram.com/ut_newsline/External LinksDofollow
https://t.me/UT_NEWSLINEExternal LinksDofollow
https://www.youtube.com/channel/UCsDyQU1NGmCgQsnIC7ADS8AExternal LinksDofollow
https://eitaa.com/ut_newslineExternal LinksDofollow
A.C.A COExternal LinksDofollow

XML Sitemap

Good, you have XML Sitemap file!
http://ut.ac.ir/sitemap.xml

Robots.txt

Good, you have Robots.txt file!
http://ut.ac.ir/robots.txt

URL Rewrite

Good, all URLs look clean and friendly

Underscores in the URLs

Great, you are not using underscores (these_are_underscores) in your URLs

Embedded Objects

Perfect, no embedded objects has been detected on this page

Iframe

Perfect, no Iframe content has been detected on this page

Domain Registration

Exactly how many years and months

Domain Age: Not Available

Created Date: Not Available

Updated Date: Not Available

Expiry Date: Not Available

WHOIS Data

WhoIs domain information can help you determine the proper administrator, billing and technical
contact information.

% This is the IRNIC Whois server v1.6.2.
% Available on web at http://whois.nic.ir/
% Find the terms and conditions of use on http://www.nic.ir/
%
% This server uses UTF-8 as the encoding for requests and responses.

% NOTE: This output has been filtered.

% Information related to 'ut.ac.ir'


domain: ut.ac.ir
ascii: ut.ac.ir
remarks: (Domain Holder) University of Tehran
holder-c: un56-irnic
admin-c: bg57-irnic
tech-c: my3470-irnic
nserver: utsrvns1.ut.ac.ir
nserver: utsrvns2.ut.ac.ir
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: un56-irnic
org: University of Tehran
e-mail: [email protected]
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: bg57-irnic
person: Behrouz Gholampour Dehaki
e-mail: [email protected]
source: IRNIC # Filtered

nic-hdl: my3470-irnic
person: Maryam Yaghoubzadeh
org: University of Tehran
e-mail: [email protected]
source: IRNIC # Filtered

Mobile Friendliness

Oh No! This page is not mobile-friendly.
Your mobile friendly score is 0/100

Mobile View

Ut.ac.ir Mobile Screenshot

Mobile Compatibility

Perfect, no embedded objects detected.

URL

http://ut.ac.ir
Length: 2 characters

Favicon

Ut.ac.ir Favicon Great, your website has a favicon.

Custom 404 Page

Great, your website has a custom 404 error page.

Page Size

282 KB (World Wide Web average is 320 Kb)

Load Time

20.98 second(s)

Language

Good, you have declared your language
Declared Language: Farsi

Domain Availability

Domains (TLD)Status
ut.comAlready Registered
ut.netAlready Registered
ut.orgAlready Registered
ut.bizAlready Registered
ut.ioAlready Registered

Typo Availability

Domains (TLD)Status
yt.irAvailable
ht.irAvailable
jt.irAvailable
kt.irAvailable
it.irAvailable

Email Privacy

Good, no email address has been found in plain text.

Safe Browsing

The website is not blacklisted and looks safe to use.

Server IP

Server IPServer LocationService Provider
80.66.177.54IranUniversity of Tehran Informatics Center

Speed Tips

Tips for authoring fast-loading HTML pages:

False Too bad, your website has too many CSS files.

False Too bad, your website has too many JavaScript files.

True Perfect, your website doesn't use nested tables.

False Too bad, your website is using inline styles.

Analytics

Perfect, We detect an analytics tool installed on this website.

W3C Validity

W3C not validated

Doc Type

Your Web Page doctype is HTML 5

Encoding

Great, language/character encoding is specified: UTF-8

Indexed Pages

Indexed pages in search engines

39 Page(s)

Backlinks Counter

Number of backlinks to your website

3,814 Backlink(s)

Social Data

Your social media status
Estimated Worth

$441,168 USD

Traffic Rank

5,088th most visited website in the World.

Visitors Localization

Your website is popular on following countries:

CountriesPercent of Visitors
Iran86.4%
United States7.1%
India1.3%


 

Try New Site